Koszty Nabycia / Landed Cost - przeszacowanie subcontractingu i transkacji magazynowych

Funkcjonalność kosztów nabycia z założenia służy do zwiększenia wyceny transakcji przyjęcia aktywów obrotowych do magazynu o dodatkowe koszty (transport,  cło itp.) tu znajdziecie więcej informacji o zastosowaniu tej funkcjonalności do rozliczeń importu.

Ale Koszty Nabycia mogą służyć także do korekty wyceny transakcji  magazynowej i produkcji w przypadku gdy wycena np. z PZ (koszt do wyceny pobierany jest z ceny na  Zamówieniu Zakupu) lub operacji produkcji jest nieprawidłowa.

Co prawda od wersji 16 Odoo automatycznie przeszacowuje operację przyjęcia o IPV (inventory price variance) - różnice wynikające z innego kosztu PZ i na fakturze oraz, dla zakupów walutowych, różnice wynikające z innego kursu wyceny PZ  i faktury ale mechanizm ten:

        a.  nie do końca działa poprawnie (niestety... dwa zgłoszenia na problem z kursami i korektami są w obsłudze supportu Odoo),

            b.  nie działa dla operacji podwykonawstwa - subcontractingu (tu support Odoo powiedział że dodadzą to w wersji 17).

Dlatego poniżej przedstawiamy opis jak użyć funkcjonalność Kosztów Nabycia dla subcontractingu.

Przy podwykonawstwie koszt wytworzonego produktu jest ustalany na podstawie kosztu surowców wysłanych do podwykonawcy oraz kosztu usługi.
Zdarza się, że cena usługi na zamówieniu zakupu różni się od tej z otrzymanej faktury zakupu. Jak ująć te różnice?
Utworzone zostało zamówienie zakupu dla podwykonawcy na kwotę 25 zł netto.

Po zatwierdzeniu dostawy oraz przyjęcia możemy zobaczyć wycenę:

Kwota na fakturze zakupu od podwykonawcy wynosi 30 zł zamiast 25 zł:

Aby doszacować różnicę, wynikającą z otrzymanej faktury należy utworzyć koszty nabycia do zamówienia produkcji. Można to zrobić w Magazynowanie Operacje Koszty nabycia. Na takiej operacji należy podać numer zamówienia produkcji oraz faktury zakupu, wybrać produkt, konto 399 (tak samo jak na fakturze) i w polu koszt wpisać różnicę.

Wybrany produkt musi być skonfigurowany jako “jest kosztem nabycia”:

Nową wartość można zobaczyć w zakładce Korekty wyceny:

Po ponownym wejściu w wycenę widać skorygowaną wartość:

Jeśli konto rozliczenia (z podwykonawstwa, faktury i kosztów nabycia) podlega uzgodnieniu, ostatnim krokiem jest uzgodnienie ze sobą zapisów:


Udostępnij ten artykuł
Zaloguj się by zostawić komentarz
Jak ustawić filtr, aby pokazywał datę na dziś.