Inwentaryzacja, czyli spis z natury w Odoo 16

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzenia spisu natury w różnych sytuacjach, lecz to remanent na koniec każdego roku podatkowego to obowiązek obejmujący wszystkich podatników.
Inwentaryzacja obejmuje kilka etapów:
1. Weryfikację faktycznie posiadanej ilości składników takich jak materiały, towary, półprodukty, wyroby gotowe itp.
2. Zatwierdzenie zweryfikowanej ilości po porównaniu z ewidencją.
3. Wycenę poszczególnych składników według ceny zakupu, nabycia, wytworzenia lub według cen rynkowych
Przeprowadzenie inwentaryzacji w Odoo może przebiegać różnie, w zależności od uwarunkowań w firmie, w szczególności istotne są kwestie:

Czy inwentaryzacja będzie przeprowadzana z pomocą skanerów mobilnych, papierowych arkuszy, bezpośrednio w aplikacji magazynowanie (MAGAZYNOWANIE >>Operacje>> Aktualizacje stanów magazynowych) czy w plikach xls, które będą następnie importowane przez osobę nadzorującą inwentaryzację od strony technicznej.
Czy magazyn jest podzielony na strefy lokalizacje oznaczone kodami kreskowymi, czy produkty są oklejone kodami kreskowymi.
Ile osób jednocześnie będzie dokonywało inwentaryzacji i jak wygląda procedura weryfikacji i ponownego liczenia  w sytuacji, gdy stwierdzone są nieprawidłowe (niezgodne z ewidencyjnymi) ilości.


ARKUSZE PAPIEROWE
Pierwszą z metod jest wygenerowanie arkuszy papierowych:
 
 


Drukujemy arkusz:
 
Generuje nam się arkusz pogrupowany według lokalizacji, produktu, partii oraz paczki, jeśli stosujemy śledzenie i mamy przechowywane produkty w paczkach. 

Po uzupełnieniu papierowych arkuszy – informacje muszą zostać wpisane do systemu w zakładce Aktualizacji stanów magazynowych. 
Możemy pogrupować wg miejsca lub produktu (w zależności od organizacji naszego magazynu):
 
Po wprowadzeniu ilości zliczonej system automatycznie wyliczy różnice ilościowe i wyświetli je w kolorze zielonym oraz czerwonym – dalej procedura jest wspólna dla innych metod.