Wystawianie faktur korygujących w Odoo (funkcjonalność dla Polski)

Korekty sprzedaży

Na pierwotnej fakturze sprzedaży widnieje przycisk wystaw korektęPo jego kliknięciu należy podać dane do faktury korygującej takie jak: przyczyna korekty, dziennik oraz data korekty.


Utworzy się projekt korekty sprzedaży. W sekcji Linie Po należy zmienić linie, które podlegają korekcie poprzez wpisanie właściwej ceny bądź ilości.

Mechanizm ten obsługuje korekty ilościowe, wartościowe oraz ilościowo-wartościowe.


Podsumowanie na wydruku takiej korekty wygląda następująco:


Korekty do korekt

W praktyce może wystąpić konieczność wystawienia kolejnej faktury korygującej do skorygowanej już wcześniej faktury pierwotnej.
W tym celu należy wybrać przycisk wystaw korektę na wcześniej już sporządzonej korekcie.

Po wpisaniu danych do korekty utworzy się projekt kolejnej korekty, sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku pierwszej korekty.


Korekty zakupu

Proces wystawiania korekt zakupu wygląda tak samo, jak w przypadku korekt sprzedaży. Jednakże w odniesieniu do korekt zakupu istnieje również drugi sposób- wystawienie ręcznej korekty tylko na różnice.

W zakładce Dostawcy→ Korekty należy kliknąć utwórz w celu utworzenia ręcznej korekty zakupu.

Ręcznie utworzona korekta zakupu na kwotę 200 zł netto oznacza pomniejszenie kwoty faktury pierwotnej o 200 zł netto.Udostępnij ten artykuł
Zaloguj się by zostawić komentarz
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w Odoo