Typy kont księgowych w Odoo

Przy tworzeniu planu kont jednym z parametrów który trzeba podać jest typ konta.

Niektóre typy kont sprawiają problemy w interpretacji, i dlatego podpowiadamy jak ich używać.

 * Należności: dla tych kont należności które chcemy później uzgadniać i kontrolować przez Księgę Partnera czyli rozrachunki oraz „wiekowanie”. Na pewno dostawcy i odbiorcy z dostaw. Typ ten, podobnie jak typ Zobowiązania, w wersjach od R16 ma też dodatkową cechę: na tych kontach pojawia się dodatkowy parametr „Niehandlowe”, i rozrachunki na tak oznaczonych kontach można przy przeglądaniu w Księdze Partnera czy „wiekowaniu” wyłączać do oddzielnej grupy. Pozwala to używać typu Należności także do innych zastosowań, np. rozrachunki podatkowe, pożyczki, zaliczki, rozrachunki kapitałowe, a nawet rozrachunki pracownicze, pod jednym warunkiem – taki „kontrahent” musi być wprowadzony do kartoteki kontaktów, nawet jako Indywidualny. Natomiast samo uzgadnianie (parowanie) zapisów tak jak rozrachunków jest też możliwe na innych typach kont, np. bieżące aktywa czy bieżące pasywa.

* Bank i gotówka: praktycznie cały zespół pierwszy. Konta tego typu stosujemy przy budowie dzienników dla rachunków bankowych

* Bieżące aktywa: zapasy, należności i rozliczenia poza Należnościami powyżej, RMK, rozliczenia zakupu i sprzedaży, inne aktywa krótkoterminowe. Przy RMK i PPO możemy dowiązywać do nich modele, które będą nam rozliczać w czasie poszczególne transakcje.

* Przedpłaty: w praktyce raczej nie wykorzystywane. Przy zakładaniu konta ten typ nie wymaga uruchamiania uzgodnień, więc nie jest równoważne z Należnościami i Zobowiązaniami.

* Środki trwałe: zespół 0, ale (zależnie od wersji programu) jeśli w zestawie typów kont są też Aktywa trwałe, to tylko środki trwałe i wartości niematerialne, ich umorzenie, czy inwestycje w toku. W oparciu o ten typ kont można automatycznie księgować kupno środków trwałych, i tworzyć nowe obiekty w ich kartotece.