Sprzedaż z zaliczkami w walutach obcych

Sprzedając produkty w walutach obcych, zarówno za granicę jak i na terenie Polski, firmy często proszą odbiorców o wpłatę zaliczek, zwłaszcza przy dużych kontraktach. Odoo umożliwia rozliczenie takich transakcji, z przejściowym ujęciem zaliczek w ramach przychodów przyszłych okresów, i rozliczeniem ich przy fakturze końcowej według właściwych kursów.
W przykładzie przyjmijmy, że transakcja sprzedaży opiewa na 1.000 Euro, w tym zaliczkę 600 Euro i płatność końcową 400 Euro. Kurs walutowy Euro dla zaliczki wynosi 4,50 zł/Euro, a dla płatności końcowej 4,75 zł/Euro:

Wystawienie faktury zaliczkowej jest proste – po kliknięciu na SO na przycisk „Wystaw fakturę” wystarczy wybrać typ faktury „zaliczka” i potem określić kwotę zaliczki podając kwotę netto, brutto, lub procent od sprzedaży:


Po utworzeniu faktury pokażą się księgowania: przychody przyszłych okresów, VAT, i kwota brutto, zgodne z wybranym kursem waluty. 


Podobnie postępujemy z kolejnymi fakturami zaliczkowymi, jeśli w danej transakcji jest ich więcej. 
Na zakończenie transakcji wystawiamy zwyczajną fakturę, i program rozliczy w niej wcześniejsze zaliczki. Aby rozliczyć prawidłowo kwoty PPO i sprzedaży, trzeba tylko przeliczyć i skorygować podane w tych liniach kwoty w PLN w oparciu o kursy: średni ważony z zaliczek dla PPO, i średni ważony z całej transakcji (zaliczki i płatność końcowa) dla przychodów ze sprzedaży. Kwota VAT pozostaje bez zmiany.Według naszych interpretacji, przyjmowanie domyślnie kursu z faktury końcowej dla rozliczenia całej sprzedaży i PPO jest niezgodne z IAS/IFRS, i Odoo zamierza poprawić ten mechanizm kursowy w przyszłych edycjach programu. U tych z Państwa którzy często stosują zaliczki, lub ich ilość w jednej transakcji jest duża i wyliczanie średnich ważonych byłoby trudne, proponujemy dokonanie modyfikacji automatyzujących te wyliczenia.

Udostępnij ten artykuł
Znaczniki
Zaloguj się by zostawić komentarz
Dekretacja faktur -   kopiowanie dekretów / szablony dekretacji