Rozliczanie zaliczek w walutach obcych

Odoo zapewnia wygodny mechanizm obsługi zaliczek otrzymywanych na poczet sprzedaży. W momencie otrzymania kwoty zaliczki wystarczy wystawić fakturę zaliczkową, z której kwota netto księgowana jest na konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Przychody przyszłych okresów (PPO), a przy wystawianiu faktury końcowej automatycznie pojawi się propozycja rozliczenia zaliczki przyjętej w ramach danego Sales Order:

Problem może się pojawić, kiedy zaliczka i sprzedaż odbywają się w walucie obcej. Odoo bowiem do każdej z tych transakcji przyjmuje jej kurs bieżący. Skutkiem tego na koncie PPO, w tym przykładzie 840, transakcja rozlicza się w walucie, ale w złotych pozostaje saldo będące pochodną różnic tych kursów:


Trzeba więc pamiętać, by na zakończenie miesiąca zrobić zestawienie zaliczek przyjętych i rozliczonych na koncie PPO, odnaleźć te które zostały już rozliczone w walucie, a nie zostały jeszcze rozliczone w złotych, i uzgodnić je rozliczając pozostające saldo w złotych:


Saldo to według Polskich przepisów powinniśmy dodać do konta różnic kursowych, zarówno bilansowych jak i podatkowych. Można w tym celu posłużyć się przygotowanym modelem uzgodnienia, który ułatwi nam pracę:

Po uzgodnieniu i rozliczeniu zaliczka i jej rozliczenie znikną na koncie PPO z listy transakcji nieuzgodnionych, ułatwiając w przyszłości odnajdywanie nowych zaliczek nierozliczonych.


Udostępnij ten artykuł
Zaloguj się by zostawić komentarz
Moduł Trilab Allegro - opis funkcjonalności