Płatność za fakturę w walucie z VAT

Tematem wpisu jest często pojawiające się pytanie: 

Jak uzgodnić fakturę w walucie obcej, gdy płatność netto odbyła się w walucie, a kwota VAT została zapłacona w złotówkach, tak aby nie pojawiła się niedopłata bądź nadpłata wynikająca z różnych kursów w dniu wystawienia faktury i dniu zapłaty?

Przedstawiamy przypadek faktury sprzedaży na 1 230 €, za którą klient zapłacił 1 000 € na rachunek bankowy w EUR i 1 080,89 zł na rachunek bankowy w PLN - zgodnie z kwotą VAT na otrzymanej fakturze. 


  1. Wpłata kwoty netto w EUR

Po zaimportowaniu wyciągu bankowego bądź ręcznym wprowadzeniu należy go zaksięgować, a następnie kliknąć uzgodnij. 


Po wybraniu odpowiedniego numeru faktury następuje przekreślenie kwoty brutto i  zastąpienie kwotą wpłaty klienta, następnie należy zatwierdzić.


2. Wpłata kwoty VAT w PLN

W momencie dodawania wyciągu w PLN należy pamiętać, aby wybrać walutę zagraniczną oraz wpisać kwotę w walucie z faktury. 


Jeśli ww. pola nie są od razu widoczne należy wybrać je, klikając na trzy kropki po prawej stronie. 
Po zaksięgowaniu wyciągu można przejść do uzgodnienia z fakturą. Przy wpłacie kwota w złotówkach pojawia się w nawiasie, natomiast kwota pozostała do zapłaty w walucie po prawej stronie. 


Wchodząc ponownie w fakturę, można zauważyć, że jej status zmienił się na „zapłacona”, a w sekcji płatności należność wynosi 0.  


Udostępnij ten artykuł
Zaloguj się by zostawić komentarz
Jak skonfigurować Inpost i wysłać paczkę z Odoo