mBank - zestawienie połączenia z Odoo

Zestawienie połączenia do mBanku celem komunikacji z nim przy użyciu modułu Trilab mBank CompanyConnect Integration (PL) wymaga ustawienia tak zwanej sesji długotrwałej.
Do niedawana odbywało to się przy użyciu tokena sprzętowego, jednakże od 2023 wprowadziliśmy modyfikację umożliwiającą autoryzację przez certyfikat (certyfikat musi być zarejestrowany w aplikacji CompanyNet).
Poniżej opis jak to należy wykonać. 

W module Księgowość w zakładce Ustawienia→ Dzienniki należy uzupełnić wszystkie dane w dzienniku bankowym takie jak DIK, identyfikator użytkownika, metodę autoryzacji jako sesja długotrwała.
Przy podłączaniu do środowiska produkcyjnego checkboxy Test oraz Włącz Logowanie nie mają być zaznaczone,  plik certyfikatu i hasło nie są potrzebne. 

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć GET SESSION TOKEN.

W przypadku podłączenia wielu spółek także należy uzupełnić dane w dziennikach bankowych tych spółek. W tym przypadku identyfikator użytkownika będzie taki sam, a DIK będzie się różnił. Po uzupełnieniu danych należy zaznaczyć te dzienniki i kliknąć akcja- Get Session Token Wizard.

Następnie pojawi się okno do wpisania daty ważności sesji. Data ta nie może być dłuższa niż data obowiązywania certyfikatu. Po wpisaniu daty należy  kliknąć przycisk Pobierz plik logowania do podpisu -  pobierze się plik, który należy podpisać, a następnie wgrać. 

Po wgraniu podpisanego pliku pojawi się przycisk Get session token - ten token należy analogicznie podpisać i wgrać - po tym dziennik bankowy powinien być połączony z bankiem.

Uwaga - próba wgrywania źle podpisanego pliku (wymagany jest format CAdES) może zablokować kanał komunikacji w mBank i wymagać będzie odblokowania.

Jeśli jeden dziennik bankowy danej spółki jest już połączony z bankiem, można w prosty sposób podłączyć również inne dzienniki. Wystarczy zaznaczyć dziennik, który chcemy połączyć z bankiem, a następnie kliknąć akcja- Kopiuj Token Sesji.


Jako dziennik źródłowy należy wybrać dziennik, z którego chcemy pobrać dane, czyli taki który został już podłączony.Udostępnij ten artykuł
Znaczniki
Zaloguj się by zostawić komentarz
Częściowe rozliczanie zaliczek