JPK - generowanie i wysyłka
na przykładzie JPK VAT

Plik JPK można wygenerować w module Księgowość → Raportowanie → JPK_V7M (wybrać właściwą wersję - aktualna to 2)

W tym miejscu należy wybrać zakres dat. W pasku na dole można zauważyć różne formy eksportu pliku, jeśli interesuje nas wysyłka pliku należy wybrać EXPORTUJ XML.

W tym miejscu istnieje również opcja utworzenia deklaracji VAT UE.

Przy tym sposobie generowania danych po eksporcie  będzie można weryfikować wynik deklaracji:

W przypadku podglądu JPK VAT pola są edytowalne. W tym miejscu można uzupełnić dane o kwocie przeznaczonej do przeniesienia na następny okres lub do zwrotu,  albo innych specjalnych odliczeniach.

Jeśli plik ma zostać wysłany z Odoo należy wybrać opcję EXPORTUJ XML I WYŚLIJ.

Po tej czynności w module JPK Transfery zostanie utworzony transfer/wysyłka pliku do bramki Ministrestwa Finansów w statusie roboczy/szablon.

Obok wgranego pliku widnieje checkbox informujący czy plik jest poprawny. Jeśli nie będzie on automatycznie zaznaczony, należy skontaktować się z administratorem, ew. samemu dokonać analizy braku walidacji pliku (np. wynikające ze złych danych, złego ustawienia kodów podatku). 


Na transferze ustawione jest automatycznie Środowisko produkcyjne- eDocuments.

W przypadku Transferu deklaracji VAT UE będzie to Środowisko produkcyjne- eDeclarations. Wynika to z tego, że Ministerstwo Finansów utworzyło osobną bramkę do wysyłki JPK i poprzednich deklaracji i technologia wysyłki różni się od siebie.

Aby przejść do wysyłki pliku, należy kliknąć Rozpocznij Transfer.

Po tej czynności transfer przejdzie w status Do podpisu. W tym miejscu należy pobrać plik z pola Niepodpisane metadane, podpisać ten plik: JPKi można podpisać szybko profilem zaufanym ale VAT UE już tylko podpisem kwalifikowanym  (zgodnie wymaganiami MF:  algorytmem XAdES-BES w wersji Enveloped/otoczony lub Enveloping/otaczający)  a następnie wgrać podpisany plik z komputera do pola Podpisane metadane.