Faktury zaliczkowe w zakupach

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową otrzymaną od kontrahenta?

Dla przykładu utworzone zostało zamówienie zakupu na kwotę 100 zł netto.

Faktura zaliczkowa
Od dostawcy otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na 100% kwoty zamówienia. Taką fakturę należy wprowadzić do systemu tak samo jak zwykłą fakturę zakupu w Księgowość→ Dostawcy→ Faktury zakupu. Przy dekretacji należy podać odpowiednie konto do ujmowania zaliczek, opis oraz kwotę zaliczki. Po zaksięgowaniu faktury możną ją opłacić/uzgodnić z zapłatą z wyciągu bankowego.

Faktura końcowa
W przypadku otrzymania zaliczki na 100% wartości zamówienia należność z faktury końcowej będzie wynosić 0 zł. Taką fakturę rozliczeniową można utworzyć przez kliknięcie “utwórz rachunek” na zamówieniu zakupu. Po tej czynności pola i pozycje faktury zostaną wypełnione automatycznie z danych na zamówieniu zakupu (jeśli zamówienie zakupu nie zostało utworzone, fakturę końcową można wprowadzić ręcznie, analogicznie jak poprzednio fakturę zaliczkową). Aby uwzględnić zaliczkę, należy dodać nową pozycję z ilością -1 i kwotą zaliczki. Konto w tej pozycji powinno być takie same co na fakturze zaliczkowej.

Po wprowadzeniu powyższej faktury końcowej zamówienie zakupu zostanie całkowicie zafakturowane:

Ostatnim krokiem jest uzgodnienie ze sobą zapisów na koncie zaliczek. W celu szybszej identyfikacji takich zapisów można poniższy filtr dodać do ulubionych.


Udostępnij ten artykuł
Znaczniki
Zaloguj się by zostawić komentarz
Koszty Nabycia / Landed Cost - przeszacowanie subcontractingu i transkacji magazynowych