Korygowanie wpisów w JPK VAT

Zdarza się że plik JPK_VAT, który został już wysłany do urzędu skarbowego, zawiera błędy. W takim wypadku podatnik ma obowiązek skorygowania pliku.

Poniżej przedstawiamy proces korygowania błędnych zapisów w JPK w Odoo.

Takie korygowanie dotyczy błędnych faktur już wykazanych (wysłanych) w plikach JPK. Jeśli faktura nie została jeszcze wysłana w JPK za dany okres, ale np. została już wysłana do klienta, wtedy można wystawić fakturę korygującą. Więcej o wystawianiu faktur korygujących w: Faktury korygujące


Przykładem takich błędów są błędy w dekretacji, gdy faktura została zaksięgowana na inną kwotę w Odoo, niż wynika to z dokumentu, jaki otrzymał klient lub w fakturach zakupu przy pomyłce w dekretacji (np. przestawieniu cyfr), gdy dokument zakupu jest prawidłowy, tylko mamy nieprawidłowe księgowanie, a tym samym błędną prezentację w JPK.


Faktury sprzedaży

1. Dekretacja  jednej z linii jest na błędną kwotę, na 100 zł netto zamiast 1 000 zł.


2. W module Księgowość w zakładce Klienci→ Korekty należy utworzyć ręczną korektę, wpisując te same dane co na pierwotnej fakturze. Faktura ta zostanie pokazana w ewidencji VAT jako ujemna, zerując per saldo poprzedni błędny zapis.

W zakładce PL Extra w polu Zmień nr dokumentu JPK należy wpisać numer faktury pierwotnej. Po zaksięgowaniu korekty nada się jej nowy numer. Można go zmienić po przywróceniu korekty do projektu np. na taki jak numer pierwotnej faktury z dodaną na końcu kropką (ponieważ numery faktur nie mogą się powtarzać).


3. Kolejnym krokiem jest wystawienie nowej, poprawnej faktury. Robi się to w analogiczny sposób tj. wpisując numer pierwotnej faktury w polu Zmień nr dokumentu JPK oraz dodając do numeru faktury dwie kropki.

Zastosowanie powyższego procesu daje taki efekt w JPK:Faktury zakupu

Korygowanie dokumentów zakupu działa na podobnej zasadzie.

W zakładce Dostawcy→ Korekty należy utworzyć ręczną korektę zakupu, podając te same dane co na fakturze pierwotnej wraz z wpisaniem numeru faktury pierwotnej w polu Invoice Number.


Następnie należy utworzyć poprawną fakturę zakupu wpisując oryginalny numer faktury w polu Zmień nr dokumentu JPK, a w polu Invoice Number ten sam numer z kropką na końcu.i efekt w JPK:


Przypadek podwójnego wykazania dokumentu w JPK

Po wysłaniu pliku JPK za dany miesiąc pomyłkowo została zmieniona data VAT na fakturze na datę z kolejnego miesiąca. W takiej sytuacji faktura została wykazana podwójnie w obu miesiącach.

W takim przypadku należy zmienić datę VAT ponownie na poprawną (w tym wypadku na datę wrześniową z październikowej).
Następnym krokiem jest utworzenie technicznej faktury sprzedaży która wejdzie do ewidencji październikowej (data faktury i data sprzedaży jak na fakturze pierwotnej) z datą VAT z października oraz wpisanie numeru faktury pierwotnej w polu Zmień nr dokumentu JPK.

Księgowania na pierwotnej fakturze były poprawne, więc taką fakturę można zadekretować na konto techniczne w następujący sposób:


Należy także pamiętać o zmianie konta VAT również na konto techniczne, i o dodaniu linii zapisu która przechwyci kwotę należności lub zobowiązania i wyzeruje zapis na koncie kontrahenta. Zamiast pokazanego konta rozliczenia zakupu można założyć specjalne konto np. 299:
 

Ostatnim krokiem jest utworzenie ręcznej korekty do faktury technicznej, która skoryguje zapis z faktury wykazanej w październiku. Tutaj również należy pamiętać o dekretacji faktury na konto techniczne, o przeniesieniu rozrachunku , oraz o zmianie nr dokumentu JPK, a także o wpisaniu daty VAT z października.


Share this post
Tags
Sign in to leave a comment
Sprzedaż z zaliczkami w walutach obcych