R16 - Zmiana kodu Odoo - nowa werja Trilab Sync Partners

Ważny komunikat dla użytkowników Odoo R16 posiadających nasz moduł Trilab Partners Sync.

Odoo, niestety wbrew swoim standardom, zmieniło w kodzie "stabilnej" "wersji R16 nazwy metod z isVATNumber na isTAXNumber. 


zmianę w Odoo można zobaczyć tu.

Powyższe wymagało dostosowania naszego modułu - nowa wersja została opublikowana na sklepie. 


Share this post
Sign in to leave a comment
Luki zabezpieczeń dostępu do dony w Odoo
Użytkownik z niskimi uprawnieniami Magazyniera