Rozliczenie kart służbowych podpiętych do rachunku bieżącego

Płatność przy użyciu karty płatniczej to jeden z najpopularniejszych sposobów zapłaty. Bardzo często pracownicy posiadają karty płatnicze, którymi regulują różne zobowiązania pieniężne. Jak w prosty sposób rozliczyć płatności kartą służbową? 

1. Dedykowany dziennik dla karty

Pierwszym krokiem jest utworzenie dedykowanego dziennika dla konkretnej karty. W tym celu należy wejść w Księgowość→ Konfiguracja→ Dzienniki. Warto utworzyć specjalne konto księgowe danej karty i podpiąć je pod dziennik w zakładce zapisy księgowe oraz wychodzące płatności.


Uwaga - ważnym elementem jest ustawienie tego samego konta księgowego w polach "Konto bankowe" i "Nieuzgodnione konta płatności":

2. Płatność kartą za fakturę

W celu utworzenia płatności kartą za fakturę należy kliknąć rejestruj płatność oraz wybrać dziennik danej karty.

i:

Po tej czynności faktura zmieni status płatności na “zapłacona”. Szczegóły płatności można zobaczyć obok podsumowania faktury.

3. Płatności kartą na wyciągu bankowym

Na wyciągu bankowym może pojawić się wiele płatności różnymi kartami służbowymi, często za faktury, których nie ma jeszcze w systemie. Aby transakcje na wyciągu nie musiały czekać na dostarczenie faktury można zaksięgować je na specjalne konto dedykowane danej karcie.Każdorazowe ręczne wpisywanie konta może być męczące. Tutaj z pomocą przychodzą modele uzgodnienia (Księgowość→ Konfiguracja→Modele uzgodnienia).
Poniższy model wykrywa transakcje z danego rachunku bankowego z danym opisem i księguje je na podane konto.


Po zapisaniu takiego modelu, można przy uzgodnieniu wyciągu zobaczyć efekt w postaci dedykowanego przycisku. Po jego naciśnięciu automatycznie zostanie wybrane konto.


Diesen Beitrag teilen
Anmelden um einen Kommentar zu hinterlassen
Wysyłka płatności z Odoo do banku